Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 pieņemšana galīgajā variantā (ES, rom.) 2019/1809