Rakstisks jautājums P-1890/08 iesniedza Dorette Corbey (PSE) Komisijai. Roņu medības un klimata izmaiņas