Lieta C-144/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. februārī Lupin Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-680/14 Lupin/Komisija