Rakstisks jautājums E-1257/09 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Azbesta cauruļu izmantošana ūdensvada maģistrālēs