Rakstisks jautājums P-4491/08 iesniedza Paul Rübig (PPE-DE) Komisijai. Kļūda Direktīvas Nr. 2008/51/EK tulkojumā un tā sekas