Komisijas Regula (EK) Nr. 116/2008 ( 2008. gada 28. janvāris ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu