Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. decembra rezolūcija par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalni, no otras puses