Rakstisks jautājums E-2083/08 iesniedza Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisijai.Natura 2000 tīkla aizsargājamās teritorijas