Rakstisks jautājums E-0785/07 iesniedza Alyn Smith (Verts/ALE) Komisijai. Ilgstošu patvēruma meklētāju amnestija