Rakstisks jautājums E-5738/09 iesniedza Bairbre de Brún (GUE/NGL) Komisijai. ES noteikumu par īpaši aizsargājamām teritorijām neievērošana Bulgārijā