TITJUR Ģenerāladvokātes Kokott secinājumi, sniegti 2007. gada 13.decembrī. # Bertelsmann AG un Sony Corporation of America pret Independent Music Publishers and Labels Association (Impala). # Apelācija - Konkurence - Uzņēmumu koncentrācijas kontrole - Sony BMG kopuzņēmums - Prasība, kas ir vērsta pret tāda Komisijas lēmuma atcelšanu, ar ko koncentrācija ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Pārbaude tiesā - Apjoms - Pierādījumu prasības - Paziņojuma par iebildumiem nozīme - Kolektīva dominējoša stāvokļa radīšana vai nostiprināšana - Lēmumu, ar kuriem tiek atļauta koncentrācija, pamatojums - Konfidenciālas informācijas izmantošana. # Lieta C-413/06 P. Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala