Lieta T-432/08: Prasība, kas celta 2008. gada 1. oktobrī — AKM/Komisija