EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 2/2009 ( 2009. gada 5. februāris ), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)