Labojums Politikas un drošības komitejas Lēmumā CHAD/3/2008 (2008/412/KĀDP) ( 2008. gada 28. maijs ), ar kuru groza Politikas un drošības komitejas Lēmumu CHAD/1/2008, ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumu attiecībā uz Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā, un Politikas un drošības komitejas Lēmumu CHAD/2/2008 par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā ( OV L 144, 4.6.2008. )