Tiesas rīkojums (septītā palāta) 2009. gada 4.jūnijā.#Carlos Cloet un Jacqueline Cloet pret West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI).#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Beļģija.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Vajadzības sniegt atbildi neesamība.#Lieta C-129/08. Tiesas rīkojums (septītā palāta) 2009. gada 4.jūnijā.