Lieta T-300/07: Prasība, kas celta 2007. gada 31. jūlijā — Evropaïki Dynamiki /Komisija