Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ