Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 352/07