Rakstisks jautājums E-1712/08 iesniedza Ashley Mote (NI) Komisijai. Motobraucēju dzīvības apdraudējums automašīnu tuvo gaismu izmantošanas dēļ