Komisijas Regula (EK) Nr. 1174/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK