Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/563, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2021, tiettyjen sitovaa alkuperätietoa koskevien päätösten voimassaolosta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 2072) (ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)