TITJUR Control Data Belgium/Komisija Tiesas spriedums (otrā palāta) 1983. gada 17. martā. # Control Data Belgium NV SA pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Atbrīvojums zinātniskām ierīcēm. # Lieta 294/81.