2009/402/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 28. janvāris ) par ārkārtas rīcības plāniem augļu un dārzeņu nozarē, kurus īstenojusi Francija (C 29/05 (ex NN 57/05)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 203)