Rakstisks jautājums E-1059/09 iesniedza Glenis Willmott (PSE) Komisijai. Pietiekama vieta kājām lidmašīnā