Tiesas spriedums (trešā palāta) 2009. gada 2.aprīlī. Tiesas spriedums (trešā palāta) 2009. gada 2.aprīlī.#Kriminālprocess pret Rafet Kqiku.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Oberlandesgericht Karlsruhe - Vācija.#Vīzas, patvērums, imigrācija - Trešās valsts pilsonis, kuram ir Šveices uzturēšanās atļauja - Ieceļošana un uzturēšanās dalībvalsts teritorijā citiem mērķiem, kas nav tranzīts - Vīzas neesamība.#Lieta C-139/08.