Protokols Eiropas Kopienu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai # Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))