Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja Komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos savā 143. sanāksmē 2006. gada 28. jūlijā attiecībā uz lēmuma projektu Lietā Nr. COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Ziņotāja dalībvalsts: Francija