Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων η οποία διατυπώθηκε κατά την 143η συνεδρίασή της, στις 28 Ιουλίου 2006 , σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Εισηγητής: Γαλλία