Komisijas Regula (EK) Nr. 1810/2005 (2005. gada 4. novembris) par jaunu atļauju desmit gadus izmantot barības piedevu, pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas un pagaidu atļauju citādi izmantot dažas piedevas, kuras jau ir atļauts izmantot barībā (Dokuments attiecas uz EEZ)