Mūžizglītības programma — Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2008. gadam (DG EAC/30/07)