Komisijas Regula (EK) Nr. 344/2009 ( 2009. gada 24. aprīlis ), ar kuru 106. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban