Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai - Ceļā uz pasaules līmeņa kopām Eiropas Savienībā. {SEK(2008) 2637}