Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, 14/02/2008