Rakstisks jautājums E-6189/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisijai. Bruņoti uzbrukumi jauniešu organizācijām Bulgārijā