Rakstisks jautājums E-2779/09 iesniedza Luca Romagnoli (NI) Komisijai. Informācija par programmas Saprātīga enerģijas izmantošana Eiropā piešķirtā finansējuma izmantošanu Kopertino pašvaldībā (Itālijā)