Komisijas 30/10/2008. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5328 - GOLDMAN SACHS / APPLIANCES COMPONENTS COMPANY / BIANCHI VENDING / FINDER) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)