Kawża C-278/07 sa C-280/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad- 29 ta' Jannar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Il-Ġermanja) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas vs Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej — Artikolu 3 — Irkupru ta' rifużjoni fuq l-esportazzjoni — Determinazzjoni ta' perijodu ta' preskrizzjoni — Irregolaritajiet imwettqa qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Nru 2988/95 — Regola ta' preskrizzjoni li tagħmel parti mid-dritt ċivili ġenerali ta' Stat Membru)