Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vrvi iz sintetičnih vlaken s poreklom iz Indije