Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii