Pranešimas apie inicijavimą pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės sintetinio pluošto virvėms, galiojimo termino peržiūros inicijavimą