Ilmoitus Intiasta peräisin olevan synteettikuitunuoran tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta