Rakstisks jautājums E-0310/09 iesniedza Roberta Angelilli (UEN) Komisijai. Prato pilsēta (Itālija): informācija par Kopienas finanšu fondu izlietošanu 2000.—2006. gadā