Sporočilo Komisije v zvezi z nezahtevano količino, ki se jo doda določeni količini za podobdobje od  1. oktobra 2009 do 31. decembra 2009 v okviru nekaterih kvot za proizvode v sektorju prašičjega mesa, ki jih je odprla Skupnost