Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä lokakuuta 2009 – 31 päivänä joulukuuta 2009 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä sianliha-alan tuotteiden osalta avatuissa yhteisön kiintiöissä