Komisjoni teatis taotlemata koguste kohta, mis lisatakse alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2009 kindlaksmääratud kogustele teatavate ühenduse avatud kvootide alusel sealihasektori toodete puhul