Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την ποσότητα για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και η οποία θα προστεθεί στην ποσότητα που καθορίζεται για την υποπερίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν από την Κοινότητα για τα προϊόντα στον τομέα του χοιρείου κρέατος