Rakstisks jautājums E-0998/07 iesniedza Paul van Buitenen (Verts/ALE) Komisijai. Problēmas saistībā ar OLAF — dalībvalsts ietekme uz OLAF izmeklēšanas procesu