Rakstisks jautājums E-1757/09 iesniedza Paul van Buitenen (Verts/ALE) Komisijai. Darbā pieņemšanas procedūra vakantajai OLAF direktora vietai