Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas uzsākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apstrādātu poliestera pavedienu audumu importam