Rakstisks jautājums E-6067/08 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Eiropas tiesību akti attiecībā uz elektromagnētiskā lauka iedarbību